KEUTAMAAN DZIKIR

Zikir adalah praktik mengingat dan memuji Allah SWT secara terus-menerus dalam hati atau dengan suara. Dalam Islam, zikir merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dan ditekankan untuk dilakukan secara rutin. Tujuan dari zikir adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, meningkatkan kesadaran diri dan keimanan, serta menguatkan hati dan pikiran. Zikir dapat dilakukan dengan berbagai macam doa atau kalimat-kalimat tertentu yang mengandung pujian atau permohonan kepada Allah SWT, seperti "Subhanallah" (Maha Suci Allah), "Alhamdulillah" (Segala puji bagi Allah), atau "La ilaha illallah" (Tiada Tuhan selain Allah). Zikir juga dapat dilakukan secara berjamaah atau sendirian, dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik dalam keadaan suka maupun duka.
Dalam agama Islam, zikir memiliki banyak keutamaan dan manfaat baik dari segi spiritual maupun psikologis. Berikut adalah beberapa keutamaan zikir yang dapat diambil dari ajaran Islam:

  1. Mendekatkan diri kepada Allah SWT: Zikir merupakan cara yang paling mudah dan efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Maka ingatlah kepada-Ku niscaya Aku akan ingat (pula) kepadamu." (QS Al-Baqarah: 152). Dengan zikir, kita dapat merasakan kehadiran Allah SWT yang lebih dekat dan lebih intens.
  2. Menguatkan iman: Dalam Islam, zikir juga dianggap sebagai cara yang efektif untuk menguatkan iman dan kepercayaan kepada Allah SWT. Dengan mengingat dan memuji Allah SWT secara terus-menerus, kita dapat memperkuat keyakinan kita bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah SWT.
  3. Menenangkan hati: Zikir juga memiliki efek menenangkan hati dan pikiran. Dengan fokus pada zikir, kita dapat melepaskan diri dari kekhawatiran, stres, dan kegelisahan yang seringkali membebani pikiran kita.
  4. Meningkatkan kebahagiaan: Zikir juga dapat meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan dalam hidup. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Ingatlah hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram." (QS Ar-Ra'd: 28). Dengan zikir, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup.
  5. Membantu mengendalikan hawa nafsu: Zikir juga dapat membantu kita mengendalikan hawa nafsu dan dorongan negatif dalam diri kita. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Dan sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar." (QS Al-Ankabut: 45). Dengan zikir, kita dapat mengendalikan dorongan-dorongan negatif dalam diri kita dan membantu kita menjadi lebih baik sebagai manusia.
  6. Meningkatkan kesabaran: Zikir juga dapat membantu kita meningkatkan kesabaran dalam menghadapi cobaan dan ujian dalam hidup. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Dan hanya orang-orang yang sabarlah yang dapat memperoleh pahala tanpa batas." (QS Az-Zumar: 10). Dengan zikir, kita dapat menguatkan kesabaran dan ketahanan dalam menghadapi segala macam cobaan dan ujian dalam hidup.a

Inilah beberapa keutamaan zikir dalam Islam. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, kita sebaiknya senantiasa mengamalkan zikir dalam kehidupan sehari-hari.